Ponuda za biznis korisnike -­ zašto Realnet?

Ukoliko želite da imate stalan pristup internetu, onda je RealNet pravi izbor za vas, jer obezbeđujemo simetričan, garantovani protok sa velikim brzinama i statičkim javnim IP adresama.

Internet odnosno naša usluga je pogodna za sve kategorije poslovnih korisnika - kako za manje tako i za one zahtevnije. Rok realizacije je izuzetno kratak, a stalni pristup internetu realizujemo preko preko stalne veze uspostavljene između pristupne tačke RealNeta i lokacije na kojoj se nalazite. Ako ispunjavate sve preduslove u pogledu tehničkih mogućnosti na lokaciji na kojoj vam je potreban pristup internetu, veza bi se realizovala uspostavljanjem profesionalnog linka fiber-optičkim kablovima. Na vašoj lokaciji, usluga bi vam bila obezbeđena Ethernet priključkom.

Usluga, kao što je VLAN namenjena je onim korisnicima koji imaju visoke zahteve kada je reč o bezbednosti i sigurnosti privatnih mreža. VLAN usluga vam omogućava sigurnu, kvalitetnu i brzu razmenu podataka između udaljenih poslovnica vašeg preduzeća kroz infrastrukturu RealNeta-a. Uspostavljanjem konekcija na layeru 2 OSI referentnog modela obezbeđujemo vam najviši nivo zaštite razmene podataka između udaljenih lokacija, pošto se veze realizuju nezavisno od infrastrukture interneta.

Prednosti VLAN usluge

 • Sigurnost - veze su realizovane nezavisno od infrastrukture interneta
 • Pristupna brzina garantovana
 • Implementacija je jednostavna i brza
 • Lako održavanje

Karakteristike usluge:

 • Visoko kvalitetnu i pouzdanu vezu imaćete non-stop
 • Neograničen protok podataka
 • Realizacija veze u roku od nekoliko dana
 • Stalna raspoloživost veze bez potrebe za prethodnom uspostavom
 • Održavanje i nadzor veze
 • Brza intervencija u slučaju smetnji
 • Neprekidna tehnička podrška 24 sata sedam dana u nedelji
 • Opseg statičkih javnih IP adresa
 • Mogućnost povezivanja većeg broja računara i uređaja
 • Mogućnost primene posebnih protokola i procedura, ili VPN mreže.

Kontaktirajte nas kako bismo vam u najkraćem mogućem roku poslali ponudu za uslugu Stalnog pristupa internetu. Za sve informacije možete se obratiti Službi prodaje za poslovne korisnike

RealNeta-a na e-mail: biznis@realnet.rs