Redovno održavanje računara

Tel: 062/965 41 24

Dijagnostika i procena kvarova za bilo koji uredjaj predat u naš servis je BESPLATNA

Danas se retko može pronaći firma ili domaćinstvo u kome nećete zateći bar jedan računar. Ljudi koji nemaju računare, laptop ili bar tablet, prava su retkost kako u svetu, tako i u Srbiji. Ipak, ne rayumeju se svi u računare, a trebalo bi naglasiti da i oni yahtevaju minimalnu pažnju poput rutinskog održavanja i povreme popravke.

Mi vam nidimo različite pakete usluga redovnih provera i popravki kako u preduzećima, tako i u javnim ustanovama , ali i pojedincima. Ovaj vid održavanja računarske opreme ispostavlja se kao izuzetno praktičan i povoljan firmama i pojedincima koji nisu u prilici da priušte stalno zaposlenog IT tehničara.

Naši serviseri za održavanje kompjutera uvek vode računa o tome da računare i računarske mreže očuvaju u stanju besprekornog funkcionisanja. Sadržaj paketa redovnog održavanja računara zavisi od dogovora koji korisnici sklope sa serviserima. U najvećem broju slučajeva u održavanje kompjutera ulaze:
  • redovni rutinski obilasci i kontrola celokupne komjuterske opreme, od kablova do kućišta
  • provera i popravka ili reinstalacija operativnog sistema po potrebi
  • optimizacija i ubrzavanje rada sistema
  • instalacija novih programa u skladu sa željama i potrebama korisnika
  • skeniranje računara u potrazi za malicioznim programima i virusima, za kojim sledi čišćenje i sprečavanje njihovog ponovnog pojavljivanja
  • čuvanje i bekap podataka
  • čišćenje kućišta i ventilatora od prašine
  • daljinska i telefonska podrška servisa itd

Odabrani serviser redovne provere i popravke može vršiti jednom, dvaput ili više puta mesečno, zavisno od postignutog dogovora. Bez obzira na redovno održavanje, serviseri dolaze svojim klijenitma u pomoć i na izričit poziv.

CENA ODRŽAVANJA RAČUNARA

Cena redovnog održavanja formira se s obzi rom na broj računara i kompleksnost sistema i iznosi u proseku oko 1000 dinara po računaru mesečno. Ugovor o održavanju računara sklapa se periodično, na jednomesečnom, višemesečnom ili godišnjem nivou.

POVOLJNE CENE SERVISA

Osim što pružamo krajnje kvalitetne i profesionalne usluge i cene servisa su veoma povoljne!

Uvek se trudimo da prvo popravimo neispravne komponente ukoliko je to moguće odnosno isplativo, a tek nakon toga da je menjamo novom ili polovnom, uz naravno Vašu saglasnost.